Задатак овог курса је да продуби знања о основним областима у физици као фундаменталној науци за разумевање света који нас окружује.

Циљеви овог курса  су усвајање знања из дисциплина које су примењиве у области машинства и развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду.

образовни профил:          оператер/бравар-заваривач

Курс намењен првом разреду образовног профила:возач моторних возила.

TRI ZAKONA MEHANIKE ---Isak NJutn ,sa zakonima u svtu i fizičkom svetu.