Kurs sadrži video materijal koji predstavlja kratko korisničko uputstvo za rad sa programom "Code Explorer".

Program se koristi za manipulisanje razvojnom karticom Digital Signal Procesora, kao i za otkrivanje grešaka u korisničkom kodu.

Obuhvaćene su samo osnovne i najbitnije mogućnosti programa:
download koda, inicijalizacija procesora, uvid u memoriju i CPU registre, postavljanje grafika i probne tačke, start i stop izvršnog koda procesora, reset procesora.

Treći razred - elektrotehničar računara