Sudeći da je teorijski i praktični deo gradiva ovog predmeta pokriven uz pomoć DVD-a, ovaj kurs će sadržati testove za teorijsku proveru znanja.

Gradivo Osnova elektrotehnike za drugi razred