Na kursu je predstavljena nastavna tema OBRTNA TELA koja se obrađuje u okviru matematike u 3. razredu srednje škole kao deo oblasti STEREOMETRIJA.