Овај курс је намењен ученицима трогодишњег образовног профила аутомеханичар и представља подршку и помоћ у савладавању градива са редовне наставе из предмета механика.

Сваку наставну тему или област прати материјал у електронској форми,презентација или мултимедијални материјал и тестови из те теме (области) ради самосталне провере и оцене усвојеног знања.